Elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace Praha

Samozřejmostí práce elektrikáře Praha je komplexní servis elektroinstalací od počáteční rozvahy přes projekt, realizaci, závěrečnou revizi elektro a předání zákazníkovi. Samozřejmostí jsou také rekonstrukce elektroinstalací případně jejich .opravy

Výstavby elektroinstalací.

Výstavba nové elektroinstalace v drtivé většině případů souvisí s novostavbou objektu, ať už jde o rodinný dům, komerční prostory nebo bytový dům. V těchto případech bývá již projekt elektroinstalace zpracován projektantem samotné stavby. V takovém případě se pečlivě věnujeme prostudování projektové dokumentace přímo na stavbě, její podrobné kontrole a konsultaci se zákazníkem. V drtivé většině případů se až právě ve fázi hrubé stavby zjistí potřeba některých změn elektroinstalace, ať už se jedná o doplnění nebo naopak vyloučení některých prvků. Následuje samotná výstavba elektroinstalace, kdy 100% spolupracujeme s ostatními dodavateli, aby celková práce probíhala optimálně. Zakončujeme jako vždy celkovou revizí elektro a elektro revizní správou.

Opravy elektroinstalací

Opravami elektroinstalací rozumíme opravy nejrůznějších závad elektroinstalací, ať už se jedná od závady v rozvaděči, kdy se zpravidla mění jednotlivé moduly, až po provrtané dráty ve zdi kdy je zásah složitější díky dílčímu bourání (tzv. invazivní oprava elektroinstalace), nicméně i s takovou věcí si hravě poradíme. Ohledně oprav elektroinstalací v Praze se snažíme být co možná nejflexibilnější, neboť jsme si vědomi, že každá porucha elektroinstalace omezuje uživatele na komfortu bydlení. Pro opravy elektroinstalace disponujeme v Praze špičkovým vybavením a používáme nejmodernější technologie. Po provedení invazivní opravy elektroinstalace je samozřejmostí uvedení porušené části (omítky, podlahy apod.) do původního stavu včetně zednických prací až po vymalování.

Rekonstrukce elektroinstalací v Praze

Rekonstrukce elektroinstalací patří v Praze k jedné z nejpožadovanějších elektrikářských prací. Z počátku rekonstrukce samozřejmě provedeme celkový průzkum objektu a celou věc konzultujeme se zákazníkem, kdy sipozorně vyslechneme jeho představu rekonstrukce. V případě rekonstrukcí elektroinstalací panelákových bytů, což je v Praze velmi častý úkol, nabídneme alternativu vedení elektroinstalace v rohové podlahové liště, takže naprosto minimalizujeme řezání drážek do panelu a s tím spojené značné znečištění bytu. Takovéto řešení rekonstrukce je nejen rychlé a snadné, ale také velmi estetické. Následuje vypracování projektu rekonstrukce elektroinstalace v úrovni požadované zákazníkem a samozřejmě samotná realizace. Rekonstrukci elektroinstalace zakončujeme revizí elektro a elektro revizní správou. Jsme si plně vědomi, že rekonstrukce elektroinstalace zpravidla nejvíce omezuje uživatele, pokud je prováděna za současného užívání objektu. Z těchto důvodů provádíme rekonstrukce elektroinstalací v Praze zcela unikátním způsobem. Nejdříve provedeme instalaci nových vodičů a stávající elektroinstalaci necháváme stále funkční. Teprve po kompletní výstavbě nové elektroinstalace a rozvaděčového systému provedeme přepojení na novou elektroinstalaci. Tímto způsobem je uživatel bez proudu třeba jen několik hodin, což výrazně zvyšuje komfort naší elektrikářské práce.