Elektrikář Praha

Vítejte na stránkách elektrikář Praha. Naše firma působí v oboru elektrikář Praha na území Prahy a okolí od roku 1996 a za tu dobu odvedla v Praze a okolí mnoho precizní elektrikářské práce a získala si tak mnoho spokojených zákazníků. Práce elektrikáře v Praze není jen běžná výměna vadných dílů elektroinstalací, ale zaměřujeme se na kompletní servis a dodávku v oblasti elektroinstalačních prací pro Prahu a okolí. Naše práce začíná konzultací elektrikáře u zákazníka, pečlivé vyslechnutí jeho představ a potřeb elektroinstalace a posouzení všech okolností majících vliv na dobře odvedenou práce elektrikáře. Dále pokračuje zpracovánímprojektu elektroinstalace v míře požadované zákazníkem, ať už jde o opravu elektroinstalace, její rekonstrukci, anebo novou výstavbu. Pak přichází na řadu nejdůležitější část a tou je samotná realizace. Po dokončení předáváme celé dílo včetně potřebné revize elektro zákazníkovi. Při posuzování práce elektrikáře v Praze se zaměřujeme se zejména na tyto hlediska.

Elektrikář Praha - bezpěčnost

Bezpečnosti elektroinstalace klademe v naší práci elektrikáře pro Prahu jeden z největších důrazů. Vždy navrhujeme a provádíme elektro instalace v Praze tak, aby ve všech ohledech splňovaly u nás velmi přísné normy a nařízení pro spolehlivý a bezpečný chod elektroinstalace. Používáme k tomu nemodernější poznatky z oboru elektrikář a také špičkové vývojové tak i pracovní vybavení. Jsme si vědomi, že elektroinstalace může být dobry sluha, ale zlý pán a proto klademe vysoký důraz na preciznost odvedené práce. Tímto se zcela zásadně lišíme od konkurence, kde v mnoha případech elektroinstalace vykazuje elementární hrubé závady a pracuje pouze na základě souhry mnoha náhod. Takováto práce elektrikáře je velmi nebezpečná a ohrožuje majitele nemovitosti jak na majetku tak na zdraví a životě lidí. Jsme si vědomi, že tato rizika nelze podceňovat.

Cenová rentabilita elektroinstalace

Dalším důležitým aspektem práce elektrikáře v Praze je posouzení cenové výhodnosti celé elektroinstalace ať už jde o její opravu, rekonstrukci nebo zcela novou výstavbu. Vždy zákazníkovi předložíme několik řešení v různých cenových relacích s možností dodávek od více dodavatelů, tak aby měl zákazník možnost výběru avšak aby nebyl omezen na kvalitě a bezpečnosti. V mnoha případech lze cenu velmi příznivě ponížit použitím méně komfortnějších komponentů, kdy v mnoha případech je toto omezení komfortu na samotné montáži a ne při jeho užívání. Zde lze spatřit další velkou odlišnost od konkurence, kdy ve většině případů je zákazníkovi podsouván automaticky dražší a montážně komfortnější výrobek. Domníváme se že toto je jistá nepoctivost, vůči zákazníkovi, která v naší práci elektrikáře Praha nemá naprosto místo.

Preciznost práce elektrikáře Praha

Preciznost práce je pro nás základní pracovním mechanismem a řadíme ji mezi přední pozice. Pečlivě provedená elektroinstalace je vždy bezpečnější, odolnější vůči vnějším vlivům dlouhodobě vytrvalejší a příznivější k případným dalším připojením a změnám. Preciznosti se držíme jak při samotném návrhu elektroinstalace, tak při její realizaci a následné revizi.

Pod pojmem elektrikář Praha  si tedy můžete představit zcela komplexní elektrikářské práce včetně elektro revize, kdy hlavním cílem je bezpečnost a spokojenost zákazníka. Vždy se elektrikář Praha také snaží minimálně zasahovat do komfortu bydlení zákazníků a to zejména při opravách a nebo rekonstrukcích elektroinstalací. Časové naplánování, respektování zákazníkova času a minimální zatížení objektu znečištěním patří k našim hlavním zásadám. Co se týká revizí elektro, spolupracujeme s revize elektro Praha, kdy nejen že elektro revizní technik vypracuje podrobnou elektro revizní správu, ale hlavně revizi elektro naelektroinstalaci skutečně pečlivě provede. Tímto se zcela zásadně lišíme od konkurenčních praktik, kdy bývá běžnou praxí revize elektro od tzv. stolu, což považujeme za naprosto nepřípustné a nebezpečné, pomineme-li, že jde o podvod a nezákonné jednání. Tyto praktiky u elektrikáře Praha nepěstujeme. Jsme si vědomi, že každá elektroinstalace je originál, proto zde naleznete pouze základní údaje i práci elektrikáře Praha. Pro ostatní informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo mejlem. V případe mejlu se Vám ozveme co nejdříve, v mnoha případech obratem.