Hromosvody

Hromosvody Praha

Samozřejmostí práce elektrikáře Praha je projektování, instalace a revize elektro hromosvodů jak soukromých tak komerčních objektů v Praze. Přestože se často problematika hromosvodů mírně opomíjí, v našem případě jí přikládáme vysokou váhu. Ochrana před bleskem v podobě hromosvodů má své opodstatnění i v Praze. Hromosvody realizujeme jak v menších objektech jako jsou rodinné domy tak i v rozsáhlých objektech v podobě panelových domů, bytových domů  nebo obchodních center. Stejně tak vybavíme hromosvodem běžný objekt i objekt s extrémním nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu. Jedinou funkcí hromosvodu je ochrana před vysokým napětím v podobě blesku. Takováto ochrana je nutná zejména k zamezení ztrát na majetku a životech v případě kdy do objektu uhodí blesk. Při realizaci hromosvodu zákazníkovi vždy nabízíme komplexní služby. Na samém počátku je podrobné ohledání objektu, okolních objektů, konzultace se zákazníkem a vypracování projektu a výpočtů pro hromosvod. Následně probíhá samotná realizace, která je rozdělena do dvou fází.

Hromosvod – vrchní stavba

Vrchní stavba hromosvodu probíhá na střeše, kde instalujeme jímače, vodiče a pospojujeme veškeré vodivé části střechy. Následuje vertikální vedení, které realizujeme většinou vně fasády, poslední dobou tolik rozšířená instalace vedení do zateplení fasády se podle nejnovějších poznatků neosvědčila, takže ji nedoporučujeme.

 

Hromosvod - spodní stavba

Spodní stavbou rozumíme rozvod zemnících pásů v zemi pod základy stavby případně instalace dodatečných zemnících tyčí v případě vyššího odporu zeminy. Spodní stavba je v případě hromosvodu stěžejní a proto jí věnujeme velkou pozornost. Velmi častým našim úkolem je obnova zemnění u hromosvodu, který již nevyhovuje a nepošel revizí elektro. V takovém případě toto realizujeme zemnícími tyčemi případně pomocí zemnících desek

Po provedení instalace nebo opravy hromosvodu následuje revize elektro hromosvodu a předání celého díla zákazníkovi.

Aktivní hromosvod – aktivní ochrana před bleskem.

Mluvíme-li o hromosvodech, nesmíme opomenou tolik moderní, aktivní hromosvody. Aktivní hromosvod funguje tak, že na jímači je instalována speciální hlavice, která vytváří opačný potenciál než je potenciál okolní atmosféry a tak blesk vlastně „přitahuje“. Tím jsou ochráněny okolní předměty před bleskem. Tento způsob však u nás není zatím homologován ani schválen pro provoz a tak jej zásadně nedoporučujeme. Na aktivních hromosvodech neprovádíme ani revize elektro, neboť bychom nesplňovali u nás tolik přísné předpisy a zákazníka bychom vystavovali mnoha rizikům.